Gönen Belediyesi Proje Evrak Takip


<-- Geri Dön

Ruhsat Aşaması Notlar
Not Ekleyen Notun Eklenme Tarihi Teslim Tesellüm Tarihi Durumu
Proje Onay Durumu
Birim Rol Tip Durum
Ön Kayıt Ön Kayıt Ön Kayıt TAMAMLANMAMIŞ
Getirilecek Evraklar
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
1.9 Evrak Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.10 Mimar Projesi(4) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.11 Statik Proje + Statik Hesaplar(4+1) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.12 Sıhhi Tesisat (4) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.13 Elektrik Projesi (4) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.14 Hus Dosyası TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.15 Zemin Etüdü(2) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
1.16 Kalorifer Projesi (4) TAMAMLANMAMIŞ
1.17 Proje Müellif Kontrolü TAMAMLANMAMIŞ
1.18 Taşıyıcı Kalıp İskele Projesi + Hesap Raporu ve CD TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
Evrak Dosyası
# Açıklama Durumu Teslim Tesellüm Tarihi Notlar
2.29 Ön İzin Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
2.30 CD ler (Mimari ve Statik Proje CD leri evrak dosyasına eklenir TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
2.31 Tapu (Arsa Vasıflı olup olmamasına dikkat et,hisseli tapu olursa vekaletname veya tüm müelliflerin imzası gerekli) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
2.32 İmar Durumu (Tapudaki Vasfı arsa değilse,arsa haline getirilmelidir. Eski tarihli ise plan değişikliği olup olmadığı kontrol edilir, plan değişikliği varsa yeni imar durumu başvurusu yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
2.33 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB onaylı olacak) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:36
2.34 İnşaat İstikamet Rölevesi (İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.35 Kot Kesit Rölevesi ((İsim-Ada-Parsel kontrolü yapılır. RUHSAT ALABİLMESİ İÇİN YOL HİZMETİNİN ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.36 Emlak Değeri (Belediyede Ruhsat başvurusu sırasında alınabilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.37 Mal Sahibinin Önlü-Arkalı Kimlik fotokopisi,varsa Vekaletname olmasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.38 Enerji Kimlik belgesi-(Mal Sahibi-Pafta-Ada-Parsel doğruluğu kontrol edilir.Tarım hayvancılık yapılarında idari bina var ise enerji kimlik belgesi alınır) İSKAN AŞAMASINDA TAMAMLANMAMIŞ
2.39 Kurum Görüşleri (Plansız Alanlarda kalan yerlerde-Tarım ve Hayvancılık binaları-kurum görüşleri olmalıdır, kurum görüşleri olumlu değil ise proje dosyası kayda alınmaz) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.40 Mimar Proje Müellifi Taahhütnamesi (Mimar Proje Oda Sicil Durum belgesi) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.41 Mimar Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.42 İnşaat Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.43 İnşaat Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi (Şantiye şefi ile fenni mesul aynı kişi olamaz) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.44 Makina Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.45 Makina Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.46 Elektirik Mühendisi Proje Müellifi Taahhütnamesi (Ada-Pafta-Parsel kontrolü yapılır,imzalı olmalıdır) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:37
2.47 Elektirik Mühendisi Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.48 Zemin Etüd Projeleri için taahhütname (3 Adet) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.49 Şantiye Şefi taahhütnamesi (200 metrekare ve üstü ,Tarımsal amaçlı, dam için) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.50 Parsele ait şantiye şefliği belgesi (Mimar-Mühendisler odası tarafından verilir) TAMAMLANMAMIŞ
2.51 Şantiye Şefi sözleşmesi (Tarih ve Sayı olmasına dikkat edilir. Günlük 1,5 saat çalışır ifadesi yer almamalı,ada-pafta-parsel numarasına dikkat edilir) TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.52 Müteahhit Taahhütnamesi TAMAMLANMAMIŞ
2.53 Müteahhit Sözleşmesi (Tarih ve sayı ,Noter Onaylı olmalıdır) TAMAMLANMAMIŞ
2.54 Karayolu Geçiş İzin Belgesi (Karayoluna cepheli parsellerde bulunmalıdır.) TAMAMLANMAMIŞ
2.55 Kentsel Dönüşüme Dahil bir Parsel ise Harçlardan Muaf Olduğuna dair Belge TAMAMLANMAMIŞ
2.56 Baski'den Alınacak su ve kanalizasyon bağlantısı durum belgesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.57 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu TAMAMLANMAMIŞ
2.60 Harita Mühendisleri Proje Müellifleri Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.61 Harita Mühendisi ve Fenni Mesul Taahhütnamesi TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.63 Akustik Rapor TAMAMLANMIŞ 2024-01-24 14:44:38
2.65 Ruhsat Başvuru Dilekçesi (İmza ve Adres Kontrolü yapılır,kısmi ruhsata alınacaksa dilekçede belirtilmesi gerek) TAMAMLANMAMIŞ
created by IT+A